Si ndihmojmë ne


Janë katër shtylla në të cilat punon fondacioni ynë: edukimi, avokimi, hulumtimi dhe
mbledhja e fondeve.

Edukimi i pacientëve dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor për përmirësimin e cilësisë së ndihmës së ofruar
përmirësimin e cilësisë së ndihmës së ofruar

Avokimi në interes të nënave dhe fëmijëve
për shëndet më të mirë

Hulumtimi dhe studimet që identifikojnë mangësitë
në shëndetin e nënës dhe fëmijës

Furnizimi me mjekime dhe pajisje për shpëtimin e
jetës së nënës dhe fëmijës

ikona1

Avokojmë për shëndet më të mire të nënës dhe fëmijës

ikona12

Studiojmë problemet e shëndetit të nënës dhe fëmijës dhe zhvillojmë sistemet për të adresuar ato

ikona13

Zhvillojmë dhe implementojmë programe për përmirësimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës

ikona14

Sigurojmë fonde për të mbështetur programet në lidhje me shëndetin e nënës dhe fëmijës

ikona15

Prioritizojmë aktivitetet drejt uljes së shkallës relativisht të lart të vdekshmërisë së nënës dhe të posalindurve

Programe & Projekte

< Para

1/1

Tutje >