Fotollampat në Klinikën e Neonatologjisë në QKUK

Fotollampat janë pajisje më se të nevojshme për trajtimin e verdhëzës tek fëmijët. Verdhëza është një problem që e hasim tek gati 75% e fëmijëve në lindjen e tyre. Në rast të mos-trajtimit verdhëza mund të shkaktojë lëndime në trurin e fëmijës dhe pasoja të përhershme për foshnjën.

Në vitin 2016 ne kemi arritur të sigurojmë 5 fotollampa, të mundësuara falë donacioneve të siguruara nga ngjarjet “Çiklizmi rreth Kosovës për fëmijët” dhe “Të vallëzojmë për nënat dhe fëmijët”. Sigurimi i fotollampave është projekt vjetor në planin e punës dhe strategjinë e fondacionit tonë.

FAKT: Fotollampat shfrytëzohen nga afërsisht 30-35 foshnje çdo ditë.