Teshavesha

AMC

Teshavesha është një ndërmarrje sociale e themeluar në kuadër të AMC-së e cila funksionon me qëllimin kryesor për të mbledhur fonde për të mbështetur programet e AMC-së. E themeluar në vitin 2016, Teshavesha falë kontributit të komunitetit tonë është zhvilluar gradualisht, dhe sot funksionojnë dy dyqane në Prishtinë. Në dyqanet e Teshaveshës, qytetarët dhe bizneset dhurojnë veshje të reja dhe të përdorura të cilat më pas shiten me çmime simbolike dhe të gjitha fondet e mbledhura nga shitjet përdoren për zhvillimin dhe zbatimin e programeve të AMC-së. Përveç objektivave të saj bamirëse, Teshavesha promovon në mënyrë aktive politikat e gjelbra përmes ripërdorimit dhe riciklimit të materialeve tekstile. Përveç mbledhjes së fondeve, Teshavesha fuqizon gratë e margjinalizuara duke ofruar mundësi punësimi në dyqanet e saj. Ndërmarrja mbështetet tërësisht në vullnetin e mirë të komunitetit, ku qytetarët që mbështesin kauza të tilla dhurojnë rrobat e tyre me një dëshirë të madhe.  Donacionet e rrobave jo vetëm që ofrojnë mbështetje thelbësore financiare, por gjithashtu adresojnë sfidat sociale dhe mjedisore. Mbështetja e komunitetit luan një rol të rëndësishëm në avancimin e misionit të Teshavesha dhe adresimin e çështjeve kritike në shoqëri. 

Për të kontribuar në misionin e Teshaveshës, qytetarët dhe bizneset mund t’i dhurojnë rrobat e tyre në njërën nga dyqanet tona, të cilat ndodhen në këto lokacione:

Adresa 1:
Sheshi Zahir Pajaziti, Rr. Edit Durham, nr. 14 A, hyrja 2, përdhese numër 1. Prishtinë
Numri i kontaktit: +383 49 110 176

Adresa 2:
Rr. Ardian Krasniqi, Prishtinë
Numri i kontaktit: +383 49 889 759 & +383 49 110 176.