BILIRUBINOMETRIA TRANSAKUTE NË KLINIKËN E NEONATOLOGJISË

Gjatë 2018, ne siguruam bilirubinometrinë transakute, pajisje mjekësore e cila përcakton vlerat e bilirubinës tek foshnjet, me të cilën pastaj mundësohet parandalimi i pasojave të hyperbilirubinisë me kosto më te ulët, shpejt, pa dhimbje dhe pa mundësi infeksionesh. Hyperbilirubinemia është një nga patalogjitë më të shpeshta tek foshnjet e cila në rast të mos-diagnostikimit dhe trajtimitmund të shkaktoj deri tek mosfunksionimi i trurit.