Dhuro

Home |Dhuro

Dhurimet tuaja vlerësohen me shumë mirënjohje dhe do të përdoren për të vazhduar përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijëve në Kosovë.

Dhuro në Kosovë

Emri i Bankës: Raiffeisen Bank Kosovo 
Emri i llogarisë: AKSIONI PER NENA DHE FEMIJE
SWIFT Kodi: RBKOXKPR
Nr llogarisë: 1501090002825780
Monedha: EUR
IBAN: XK05
IBAN for foreign transfers: IBAN = XK051501090002825780

Dhuro përmes Paypal

Dhuro në SH.B.A

Action for Mothers and Children
Hitchcock Foundation
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
1 Medical Center Drive
Liban, NH 03756

Dhuratat mund të bëhen gjithashtu me depozitë të drejtpërdrejtë ose çek.
* Donacionet në internet në Sh.B.A pranohen përmes PayPal në fondacionin Hitchcock, një organizatë 501 (c) (3). Nën emrin e fondit, programit ose mjekut * ju lutemi specifikoni Aksionin për Nëna dhe Fëmijë / Fondi i Kosovës nën emrin e fondit, programit ose mjekut *
Kontrolli ose urdhri i parave duhet t’i adresohet Fondacionit Hitchcock / Fondi i Kosovës / Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Fondacioni Hitchcock njihet nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme të Sh.B.A-së si një seksion 501 (c) (3) organizatë jofitimprurëse. Tatimpaguesit e Shteteve të Bashkuara mund të zvogëlojnë kontributet e Fondacionit nga taksat e të ardhurave të tyre deri në masën e lejuar me ligj.

Dhuro përmes GlobalGiving

All donations to Action will be acknowledged in writing, and external auditors will annually review AMC’s budget. See Audited Financial Reports.