Dhuro në Kosovë

Emri i bankës Raiffeisen Bank Kosovo
Emri i llogarisë AKSIONI PER NENA DHE FEMIJE
SWITFT Code RBKOXKPR
Numri i llogarisë 1501090002825780
Valuta EUR EUR
IBAN XK05
IBAN Foreign Transfer IBAN = XK051501090002825780

Dhuro përmes Paypal

EUR

Dhuroni në U.S.A

Action for Mothers and Children
Hitchcock Foundation
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
1 Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756

Dhuratat mund të bëhen edhe me depozitë direkte ose çek.

Donacionet online në SHBA pranohen nëpërmjet PayPal në Fondacionin Hitchcock, një organizatë 501 (c) (3). Nën emrin e fondit, programit ose mjekut * ju lutemi specifikoni Veprimi për Nëna dhe Fëmijë/Fondi Kosovar nën seksionin emrin e fondit, programit ose mjekut*

Çeku ose urdhri i parave duhet t’i adresohen Fondacionit Hitchcock/ Fondit të Kosovës/Aksionit për Nëna dhe Fëmijë. Fondacioni Hitchcock njihet nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme të SHBA-së si një organizatë jofitimprurëse e seksionit 501(c)(3). Tatimpaguesit e Shteteve të Bashkuara mund të zbresin kontributet për Fondacionin nga taksat e tyre mbi të ardhurat në masën e lejuar me ligj.

Të gjitha donacionet për Action do të njihen me shkrim dhe auditorët e jashtëm do të shqyrtojnë çdo vit buxhetin e AMC. Shih Raportet Financiare të Audituara.