Fondacioni ynë, përmes partneritetit me AmeriCares dhe Abbvie Laboratories, ka pajisur me ilaçin Survanta Klinikën e Neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës që nga viti 2009.

Pa surfaktant të mjaftueshëm, mushkëritë dobësohen dhe foshnjat e lindura para kohe vdesin. Femijët që përjetojnë distres respirator nuk kanë sasi të mjaftueshme të surfaktantit – shtresë e lëngshme brenda mushkërive. Foshnjat zakonisht nuk prodhojnë surfaktant deri pas disa javëve që lindin. Pa sasi të mjaftueshme të surfaktantit vjen deri tek kolapsi i mushkërive dhe foshnjat e parakohshme nuk mund të marrin frymë. Pra, Survanta është thelbësore në parandalimin dhe trajtimin e RDS (Sindromit të Distresit Respirator) dhe redukton shkallën e vdekshmërisë tek foshnjet të shkaktuar nga RDS.

Ne sigurojmë ilaçin Survanta përmes partneritetit tonë me AmeriCares, që nga viti 2009.

Mëposhtë është lista e donacioneve të Surfaktantit dhe vlera e tyre bërë për Klinikën e Neonatologjisë në vite:

Viti Totali i njësive të dhuruara Vlera Totale në $
2010 180 $117,138
2011 150 $101,682
2012 222 $150,489
2013 280 $189,806
2014/15 230  $155,912
2016 300 $203,364
2017 204 $138,287

 

FAKT: Jetët e përafërsisht 1800 foshnjeve në Kosovë janë shpëtuar si rezultat i përdorimit të ilaçit Survanta.