Vizatimet murale në departamentin Neonatal

Vizatime të ndritura fëmijësh zbukurojnë muret e Njësisë së Kujdesit Intenziv Neonatal në QKUK, si rezultat i disa ditëve punë të artistëve të rinjë vullnetarë, Rotarianë të rinjë. Ky ishte një bashkëpunim i suksesshëm i fondacionit me Rotaract Illyrian, Distrikti 2481, që ishte emocionuese dhe e mrekullueshme për të gjithë të përfshirët.