Pas tre fëmijëve, mami Fitore bekohet edhe me dy binjak Ndriçimin dhe Nderimin. Nderimi dhe Ndriçimi lindën në javën e 30-të të shtatëzanisë ku u trajtuan me Survanta dhe qëndruan 10 ditë në inkubatorë. Pervec Survantës ata gjithashtu u trajtuan me CRP për analizat e gjakut, 10 ditë me sistemin e oksigjenit, foto llampen, dhe ROP për skriningun e syrit.

Të gjitha këto medikamente dhe pajisje të cilat shpëtuan jetën e binjakëve u mundësuan nga Fondacioni Aksioni për Nëna dhe Fëmijë.