Mami Fitore pas pesë shtatëzanive jo të sukseshme lindi të voglin Omer. Omeri u lind parakohës në javën e 30të të shtatëzanisë ku i’u desh të qëndrojë 3 javë në inkubator. Përveç inkubatorit, Omeri përdori tri javë sistemin e oksigjenit, CPAP, CRP, tubat e frymarrjes dhe gjithashtu ka përdorur medikamentin Survanta. Mami i Omerit, Fitorja falenderon Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që mundësoi pajisjet të cilat shpëtuan Omerin e vogël.