24 Prill 2018, Prishtinë

Sot, u bë dorëzimi i medikamenteve mjekësore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës të cilat do të përdoren për të përmbushur nevojat e nënave dhe fëmijëve. Ky donacion është bërë i mundshëm përmes bashkëpunimit të suksesshëm dhe të vazhdueshëm në mes të Aksionit për Nëna dhe Fëmijë dhe organizatës ndërkombëtare Direct Relief. Vlera këtij kontigjenti që arriti sot ishte rreth 330,000 dollarë.

“Ne si organizatë jemi të përkushtuar ndaj ofrimit të ndihmës sonë për shpëtimin e jetëve të nënave dhe  fëmijëve tanë dhe gjithmonë fokusohemi në zgjidhjen e problemeve që na adresohen nga këto tri klinika. Nevoja për medikamente është e përhershme në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor dhe ne konsiderojmë se bashkëpunimi i qëndrueshëm me organizatat ndërkombëtare të dedikuara në përmbushjen e nevojave mjekësore të popullsisë në shtetet në zhvillim është më se e rëndësishme,” theksoi Dorina Grezda nga Aksioni për Nëna dhe Fëmijë.

Direct Relief është një organizate jo-fitimprurëse, bazuar në SHBA, e cila punon për përmbushjen e nevojave të partnerëve të saj për medikamente esenciale, materiale, dhe pajisje, me fokus të vecantë në shtetet ne zhvillim. Këto medikamente u mundësuan falë donacioneve të mbledhura nga ngjarja “Let’s Dance” në Kosovë, “Meet Us Halfway” në New York, dhe “Darka e Diaspores” ne Cyrih.