Ardiana Bunjaku i bashkohet Aksionit për Nëna dhe Fëmijë si Anëtare Nderi Bordi

Ardiana Bunjaku është një profesioniste shumë e arrirë që ka fituar një reputacion të spikatur në fushën e kontabilitetit dhe auditimitMe një karrierë të shkëlqyer që shtrihet mbi dy dekada në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, znj. Bunjaku sjell një pasuri të përvojë, ekspertizë dhe një angazhim të fortë ndaj filantropisë.
Ardiana Bunjaku ka dhënë kontribut të rëndësishëm në avancimin e profesionit të kontabilitetit në Kosovë dhe në skenën ndërkombëtare.
Angazhimi i saj aktiv në komitete dhe organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, duke përfshirë Komitetin për Strategjinë Zhvillimore të Kosovës dhe Komitetin Këshillëdhënës për Autoritetin e Administratës Tatimore, tregon përkushtimin e saj për avancimin e fushës.
Për më tepër, ajo ka qenë e rëndësishme në reformën e arsimit të lartë në kontabilitet dhe auditim në Universitetin e Prishtinës. Znj. Bunjaku ka shërbyer si anëtare e komisionit për sigurimin e cilësisë në Bordin e Kosovës për Standarde dhe Raportim Financiar, për dy mandate ka shërbyer si anëtare IFAC PAODC dhe një mandat në CAP, anëtar bordi, anëtar i komitetit të auditimit dhe riskut në NLB Bank, ajo ka mbajtur edhe pozitën e anëtares së bordit në Odën Amerikane të Tregtisë.
Në cilësinë e Drejtoreshës Ekzekutive, Ardiana Bunjaku ka luajtur një rol të rëndësishëm në transformim SHKÇAK në një organizatë lider të kontabilitetit. Vizioni i saj i të menduarit përpara ka udhëhequr zgjerimin e portofolit të shërbimeve të SCAAK, duke përfshirë programe të ndryshme certifikimi dhe specializimet që i shërbejnë si sektorit publik ashtu edhe atij privat. Nën drejtimin e saj, SHKÇAK ka u shfaq si një shembull i dukshëm i dixhitalizimit të profesionit të kontabilitetit.
Znj. Bunjaku në mënyrë proaktive avokoi për bashkëpunim institucional për të nxitur zhvillimin e profesionit të kontabilitetit në si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Kjo ka rezultuar në një bashkëpunim unik mes profesionistëve organizatat e kontabilitetit dhe institucionin suprem të auditimit, duke lehtësuar certifikimin dhe ngritjen e sektorit publik të auditimit.
Përveç arritjeve të saj të dukshme profesionale, Ardiana Bunjaku ka demonsturar vazhdimisht një përkushtim ndaj filantropisë dhe shërbimit ndaj komunitetit. Kontributet e saj me ndikim janë evidente në shërbimin e saj të përkushtuar si Presidente dhe Anëtare Bordi në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë, ku ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm për të bërë një ndryshim pozitiv.
Ardiana Bunjaku ka demonstruar vazhdimisht një përkushtim të zjarrtë për t’i dhënë mbrapa komuniteteve dhe fuqizimin e individëve, veçanërisht grave. Përpjekjet e saj të lavdërueshme në këtë drejtim ishin pranuar nga Presidenti i Kosovës, i cili e emëroi atë si një nga shtatë gratë e përfshira në zhvillimi i Odës Ekonomike të Grave të Kosovës -G7, një OJQ e dedikuar për fuqizimi ekonomik i grave të Kosovës. Ardiana ka shërbyer edhe si nënkryetare e kësaj organizimi.

Për më tepër, Ardiana është e përfshirë në mënyrë aktive në udhëheqjen e komunitetit si Presidente e Rotary Club Prishtinë, duke treguar përkushtimin e saj për nxitjen e ndryshimeve pozitive dhe adresimin e nevojave shoqërore.
Ndër arritjet e saj të shumta, Ardiana Bunjaku ka doktoruar në Ekonomi dhe Menaxhmenti, posedon certifikim të nsolvency Practitioner’s Certificate është anëtare e INSOL International,dhe është i licencuar si vlerësuese e asës së parë në Kosovë. Me përvojën e saj të gjerë, ekspertizën dhe përkushtimin e saj, Ardiana Bunjaku vazhdon të jetë një forcë shtytëse në avancimin e profesionit të kontabilistit, arsimin profesional dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Lidershipi i saj, vizioni strategjik dhe përkushtimi i palëkundur kanë fituar respektin dhe njohjen e saj të gjerë si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht.