Në Maj 2012 ne kemi organizuar një event bamirësie në Londër, UK, në mënyrë që të rritet vetdijësimi në Diasporën Shqipëtare për kushtet e vështira në Kliniken Neonatologjike në QKUK në Prishtinë. Një shumë prej £6,000 është dhuruar nga Diaspora Shqiptare për blerjen e ilaqeve në Qendrën për Kujdesin intenziv Neonatal.