Më 8 Mars 2014, stafi i Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas ka shpërndarë lule për gratë pjesëmarrëse në aktivitetet e qendrës dhe donatorët/partnerët e saj. Nënat në Qendrën tone Informuese të Shëndetit të Gruas kanë krijuar shoqëri me njëra tjetrën dhe ndajnë përvoja për të lehtësuar shqetësimet e shtatzanisë. Gratë të cilat përjetojnë lindjen e parë ju ofrohet gjithashtu edukim dhe ushtrime për tu përgaditur për sallë të lindjes.