Fillimi

Komiteti Këshillues Mjekësor është trup këshilldhënës i profesionistëve të shëndetit për këshillimin e Bordit të Drejtorëve dhe stafit në çështjet klinik mjekësore, teknike, politikë-bërjen shëndetësore, programet dhe sistemin e shëndetësisë.

Komiteti këshillon Bordin e Drejtorëve të Aksionit për Nëna dhe Fëmijë për zhvillimin strategjik të programeve parandaluese apo shëruese të nënave dhe fëmijëve, kujdesin shëndetësor dhe prioritizimin e programeve.



Anëtarët e Nderit

Anëtarët