Ushqyeshmëria e fëmijëve

Kjo kampanjë është në kuadër të projektit “Fuqizimi i sistemit shëndetësor dhe përmirësimi i gjendjes së ushqyeshmërisë në fëmijërinë e hershme dhe fëmijët në moshë shkollore” i cili mbështetet nga Unicef Kosovo Programme.