Donor text

Suksesi i ANF nuk do të ishte i mundshëm pa donatorët, të cilëve ANF u është shumë mirënjohëse. Ne besojmë që me ndihmën e atyre që na mbështesin dhe shokëve tanë, ne do të krijojmë kushtet më të mira në ofrimin e një fillimi të shëndetshëm të jetës së fëmijës. Fondacioni ynë është i përkushtuar në procesin e realizimit të këtij synimi, por ne nuk mund ta bëjmë këtë pa ndihmën e donatorëve. Ne jemi falenderues ndaj të gjithë donatorëve më poshtë dhe shumë individëve.