Fillimi

Involvohu edhe ti

Mortaliteti i nënave dhe fëmijëve lidhet ngusht me varfërinë, mungesën e edukimit dhe mjeteve te nevojshme. Kur këto çështje adresohen, norma e mortalitetit bie. Duke zhvilluar dhe implementuar programe të cilat përmirësojnë kujdesin shëndetësor ndaj nënave dhe fëmijëve, shkalla e vdekshmërisë mund të ulet ndjeshëm. Ne synojmë të fokusohemi në zhvillimin e programeve cilësore dhe të qëndrueshme për kujdesin shëndetësor ndaj nënave dhe fëmijëve.

Qëllimi ynë kryesor është të shpëtojmë jetën e fëmijëve dhe të përmirësojmë kujdesin mjekësor për nënat në Republikën e Kosovës.

Bashkangjitu dhe dhuro!

Lajm i mirë

Sot, 20-25 foshnje në ditë shpëtohen falë shfrytëzimit të Sistemit të Oksigjenit, i instaluar pranë Klinikës Intensive të Neonatologjisë në QKUK. Ky sistem i shtrenjtë mundëson oksigjenin shtesë për foshnjet që të mund t’mbijetojnë dhe u mundësua nga Aksioni për Nëna dhe Fëmijë me përkrahjen e bizneseve lokale dhe individëve.