Tregime suksesi

Home |Tregime suksesi

TREGIMET E PËRFITUESVE TANË

Tregimi i Tuanës

Tregimi i Tuanës Tuana ka lindur para kohe dhe fatkeqësisht, ajo nuk ka pasur mundësinë të takojë motrën e saj binjake e cila nuk mundi

Arti and Vlera’s story

Arti and Vlera were born on June 18th, 2015. The adorable twins were treated with the Survanta medication, oxygen system and the CRP machine for instant blood analysis – all of these made possible by our donors.

Tregimi i Angjelos

Angjelo lindi në Lugë të Bunarit në qytetin e Gjakovës më 2 qershor 2020 përmes një prerje kirurgjikale. Pas lindjes së tij, nëna e tij,

Binjakët e qershorit

Arti dhe Vlera lindën me 18 qershor të këtij viti. Fëmijët janë trajtuar me Survanta medikament, Sistemin e oksigjenit, dhe CRP-makinën per analiza te gjakut – të gjitha këto të mundësuara nga donacionet e juaja.

Bebi Erisa

Erisa, e lindur në javën e 33- të shtatëzanisë peshonte 1.280 gram,  u trajtua me një doza Survanta dhe qëndroi për  1 javë në inkubator.

Edhe një Storje e Suksesit!

Edhe një storje e suksesit për Action for Mothers and Children!   Njihuni me binjakët që tani po gëzojnë shëndetin dhe po jetojnë të lumtur

Binjakët!

Eranda është bekuar me dy binjakë ,  falë  medikamenteve të siguruara nga Action for  Mothers and Children dhe stafit të mrekullueshem të Klinikës së Neonatologjisë.