Në gusht 2012, pezarje në vlerë prej $288,664, donacion nga AmeriCares janë dorëzuar në Departamentin e Gjinekologjisë në QKUK.
Pezarja është pajisje mjekësore që përdoret për ofrimin e mbështetjes strukturale të grave gjatë lindjes, për të cilën reparti i gjinekologjisë ka mungesë.