Në bashkëpunim me Klubin Ndërkombëtar të Rotarisë Prishtina, fondacioni ynë ka instaluar dhe pajisur një bibliotekë, e cila do të përdoret nga pacientët e rinj gjatë trajnimit në Klinikë. Librat janë donacion i disa shkollave në Amerikë, të transportuara këtu me ndihmën e Klubit Ndërkombëtar të Rotarisë Prishtina. Kostot për raft janë mbuluar nga Fondacioni, që pranoi një donacion individual prej 100 Euro.

Fëmijët në Pediatrinë Onkologjike tani gëzojnë një biblotekë të pajisur me libra interesantë për fëmijë.