Në bashkëpunim më Klubin Ndërkombëtar të Rotarisë Prishtina, fondacioni ynë ka siguruar një përqindje të donacionit të sjellur nga Amerika nga Rotaria, donuar në Departamentin e Neonatologjisë në QKUK. Donacioni ka përmbajtur furnizime mjekësore,  pajisje mjekësore, 2 makina më të vjetra SiPAP dhe inventar si kompjuterë, karrika, tavolina dhe mantele, të cilat ishin shumë të nevojshme për dhomat në të cilat qëndrojnë nënat. Shumica prej tyre i mbajnë rrobat e veshura në shtrat apo pranë shtratit në qese plastike, pasiqë nuk ka tavolina apo hapësira ku mund ti vendosin.