Në muajin mars erdhi në jetë Amelia Ibrahimi. Ajo u lind 32 javëshe, me peshë 1 kg. Për të ndihmuar në zhvillim të mirë, analizat e saj të gjakut janë kryer me pajisjen e CRP/CBC – pajisje që dorëzuam këtë vit në Klinikën e Neonatologjisë. Tani, Amelia me nënën Latife dhe familje, rritet me dashuri, në Gjilan. Faleminderit të gjithë juve që me ndihmen tuaj ndihmuat në rritjen e Amelias.