Puna e suksesshme e infermiereve të Gjakovës

Udhëtimi i prindërimit fillon me lindjen e një fëmije – e mbushur me dashuri, kujdes, por edhe shumë shqetësime dhe stres. Prindërit e rinj mendojnë shume se nëse po e ushqejnë fëmijen si duhet, si ta veshin dhe si lahen, nëse fëmija ka ngrohtë, ftohtë, ështe i uritur apo i etur. Është një periudhë mirënjohjeje, dashurie dhe frike të jashtëzakonshme.

Sipas MICS (2013-2014) shumë fëmijë të lindur në Kosovë, luftojnë me probleme shendetesore pas lindjes, dhe për shkak të faktit se në zonat rurale, familjet me status të ulët socio-ekonomik luftojnë me qasje të kufizuar në shërbimet e kujdesit shëndetësor, shumë prej këtyre çështjeve kalojnë pa u vërejtur për ditë dhe madje javë. Prindërit shpeshherë nuk janë në dijeni të këtyre çështjeve, ose kur vërehen, nuk dinë kë të thërrasin për ndihmë.

‘Vizita në shtëpi’ është një program i Ministrisë së Shëndetësisë, në partneritet me zyrën e UNICEF-it në Kosovë, zbatuar nga Aksioni për Nëna dhe Fëmijë – duke u përqëndruar në lehtësimin e çështjeve të shtatzënisë dhe pas lindjes, kapjen e sëmundjeve të porsalindura herët dhe mësimin e prindërve të rinj për hapat e prindërimit dhe kujdesit për një të porsalindur.

Ky program është tani në 22 komuna, dhe infermierët punojnë pa u lodhur duke udhëzuar afërsisht 15,000 nëna, baballarë dhe fëmijë 0-3 vjeç.

Dy infermiere, Adelina Puka dhe Lavdije Pozhegu, janë ndër shtatë infermieret që drejtojnë programin në Komunën e Gjakovës.

Në këto kohë të një pandemie, shumica e institucioneve shëndetësore janë mbingarkuar nga pacientët, dhe shumica e shërbimeve jo-jetike janë pezulluar. Megjithatë, “Vizita në shtëpi” ka vazhduar të arrijë tek familjet dhe fëmijët, me infermierët që intensifikojnë punën duke qenë edhe më të pranishëm në jetën e prindërve të rinj.

Infermierja Adelina rrezatoi me krenari ndërsa shpjegoi se si lulëzoi programi në qytetin e Gjakovës. Ajo tha: “Kur filluam për herë të parë programin, shumë nëna të reja ngurronin. Tani për shkak të punës që kemi bërë, nënat na telefonojnë, duke kërkuar këshilla, ndihmë dhe që thjesht të flasin për jetën e tyre të përditshme si prindër të rinj. Ne jemi shumë krenarë për ndikimin që programi ka në lehtësimin e hapit të parë të prindërve në botën prinderore ’’

Që nga fillimi i pandemisë, infermieret në Gjakovë kanë kryer mbi 30 vizita njoftuese për herë të parë, dhe shumë familje kanë mbajtur raporte me infermieret edhe pas vizitës së parë, duke i mbajtur infermieret të azhurnuara me mirëqenien e fëmijëve të tyre, modelet e të ushqyerit dhe mirëqenien fizike dhe emocionale të nënës.

Për shkak të pandemisë, infermieret e tona i përqendruan përpjekjet e tyre virtualisht. Edhe pse infermieret nuk mundeshin të kryenin vizita fizike, numri i vizitave nuk u ul. Infermieret gjithashtu ndanë informacione shumë të rëndësishme gjatë vizitave të tyre për mbrojtje të sigurt gjatë pandemisë Covid-19. Infermieret u inkurajuan të ndajnë historitë e tyre të suksesit me kolegët e tyre për të motivuar dhe ndihmuar njëra-tjetrën gjatë këtyre kohërave shumë të vështira, në grupe virtuale që ata krijuan.

Fondacioni ynë është shumë krenar që punon me infermieret tona në Gjakovë dhe në të gjithë Kosovën, duke siguruar kujdesin ndaj foshnjave dhe mbështetjen fizike dhe emocionale për prindërit.

‘Vizita në shtëpi’ është një program i Ministrisë së Shëndetësisë dhe UNICEF, që synon ofrimin e shërbimeve në shtëpi në komunat e Kosovës si një qasje për të përmirësuar më tej shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve duke ndërtuar besimin midis infermierëve, punonjësve socialë dhe komunitetit për një sistem më të mirë të mjekësisë familjare. Vizitat në shtëpi ndihmojnë familjet të identifikojnë problemet e të porsalindurve, duke përfshirë shenjat e sëmundjes dhe në të njëjtën kohë të mbështesin praktikat e ushqyerjes me gji, vaksinimet, ku ne gjithashtu kontribuojmë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës në mënyrë që të arrijmë potencialin e plotë të fëmijës. Me programin e vizitave në shtëpi, qëllimi ynë i përgjithshëm është të rrisim njohuritë e personelit mjekësor, grave shtatzëna dhe nënave të reja në kujdesin para lindjes, kujdesin pas lindjes, depresionin pas lindjes, zhvillimin e hershëm të fëmijërisë (0-3 vjet), rolin e partnerëve dhe familjes tjetër anëtarët për të siguruar mbështetje, zgjerim dhe fuqizim të ofruesve të kujdesit shëndetësor në të gjithë Kosovën përmes programeve të trajnimit dhe angazhimit në aktivitete arsimore. Vizitat në shtëpi do të vazhdojnë të kryhen përmes thirrjeve telefonike dhe video derisa të mbarojnë këto kohë të pandemike dhe vizitat fizike të mund të vazhdojnë.