Unë jam Sahit Brückner nga Peja. Nëna ime Suzana Brückner më lindi me 12 Shkurt, 2016, në javën e 31-të. Nëna ishte frikësuar pasi që linda para-kohës, mirëpo me medikamentet që ju i mundësuat (inkubatorë, pajisja CPAP, makina CRP, sistemi i oksigjenit), tani jam shëndosh dhe mirë. Faleminderit të gjithëve! Shëndet dhe dashuri nga unë, Sahit Brückner.