Prindërit Valbona dhe Agroni përjetuan ndjenjën më të mirë pasi u bekuan me një vajzë të vogël. Arilena u lind në javën e 29-të të shtatzanisëku iu desh të qëndroje 10 ditë në inkubator, të përdore barin e surfaktantit, pajsijen e CRP-se, si dhe iu nenshtrua skriningut te syrit per parandalimin e semundjes se ROP’it.

Këto medikamente e pajisje qe u mundësuan nga donatorët dhe miqtë tanë, shpëtuan jetën e Arilenës së vogël për të cilën Valbona e Agroni janë shumë falenderues.