Unë jam aq e vogël, sa që ende nuk më kanë emëruar. Po, kryesore unë jam mirë, edhe pse linda para kohe. Falë ndihmës tuaj, jam mjekuar me medikamentin “Surfaktant” dhe tani rritem shëndosh e mirë. Faleminderit shumë!