Ne jemi duke kryer një hulumtim për gratë në lindje dhe të sapo lindurit, duke vlerësuar trendin e seksionit C ndërmjet grave Kosovare dhe vlerësimin përmes kostove dhe shpezimeve gjatë shtatzanisë dhe përgatitjes për foshnjën.

Hulumtimi ynë do të ndihmojë Progamin e Dialogut të Shëndetit Kosana, apo Solidar Suisse, që do të përdoret për të mbështetur skemën e reformës së sigurimit shëndetësor për nënat në Kosovë.

Në fund, programi do të raportojë:

  1. Vlerësimin e procesit të vendimmarrjes për mënyrën e lindjes; krahasim të shpenzimeve të lindjes bazuar në mënyrën e lindjes; kostot dhe shpenzimet gjatë shtatzënisë dhe gjatë përgatitjes për foshnjën.
  2. Vlerësimin e kujdesit rutinor të metodave të ekzaminimit dhe procedurat e para shtatzanisë si dhe mjekësia esenciale, pajisjet dhe kujdesi antenatal për të sapolindurin dhe gratë.
  3. Inventari I studimeve të kryera për gratë dhe kujdesin e të sapolindurit në Kosovë. Kjo objektivë ka për qëllim mbledhjen e të gjitha studimeve të kryera për Gratë dhe të sapolindurit nga institucione të ndryshme në Kosovë dhe të kryej analizat e të dhënave.