Programet edukative

Home |Programet edukative

Ushqyeshmeria e fëmijëve

AMC dhe UNICEF do implementojnë programin ‘ushqyeshmeria e fëmijëve’ e cila fokusohet ne mjetet, udhëzimet dhe rekomandimet për ushqyeshmërinë e

Vizitat Shtëpiake

“Vizitat Shtëpiake’ është program i Ministrisë së Shëndetësisë dhe UNICEF, program ky I cili synon ofrimin e shërbimeve shtëpiake ne