Programet e furnizimit

Home |Programet e furnizimit

Makina për Analizën e Gjakut

Gjatë vitit 2014 ne kemi siguruar 1800 tuba të frymëmarrjes për foshnja të lindura para kohës dhe një maqinë për

Pajisja CRP/CBC

Ne kemi dorëzuar pajisjen për CRP/CBC në Klinikën e Neonatologjisë në QKUK, e cila shërben për përcaktimin e nivelit të

Sistemi I Furnzimit me Oksigjen

Progami ynë i parë i furnizimit ka pajisur repartin e kujdesit intenziv neonatal (NICU) me sistem të ri të shpërndarjes