Programet e furnizimit

Home |Programet e furnizimit

Donacionet e Inventarit

Në bashkëpunim më Klubin Ndërkombëtar të Rotarisë Prishtina, fondacioni ynë ka siguruar një përqindje të donacionit të sjellur nga Amerika

Dorëzimi I Pezarjeve

Në gusht 2012, pezarje në vlerë prej $288,664, donacion nga AmeriCares janë dorëzuar në Departamentin e Gjinekologjisë në QKUK. Pezarja

Kontakti

ADRESA: Rr. Eqrem Qabej, Lam 4, Hyrja. VI, Nr. 8 | 10000, Prishtina, Kosovë

Tel : +383 49 110 333
e-mail: info@amchealth.org