-08 Qershor 2018, Prishtinë

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë organizoi shfaqjen teatrale “Surpriza” me datën 8 Qershor në Sheshin “Nëna Terezë”

Kjo shfaqje është e bazuar në programin “Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm” dhe ka për qëllim vetëdijësimin e prindërve për rritje të shëndetshme të fëmijëve. Ky program është zhvilluar si një përgjigje ndaj rekomandimeve të Raportit Botëror të Kombeve të Bashkuara për Dhunën kundër Fëmijëve, të cilët kërkojnë eliminimin e ndëshkimit fizik dhe ndëshkimeve të tjera poshtëruese të fëmijëve, si dhe kërkojnë mbështetjen e prindërve për të mësuar qasje jo të dhunshme në rritjen e fëmijëve.

“Jemi shumë të lumtur se shfaqja përfundoi me sukses dhe mesazhi i shfaqjes u përqua tek të pranishmit. Qellimi i kësaj shfaqje ishte ngritja e vetedijësimit dhe të inkujarojmë implementimin e këtijë programi në familjen e secilit. Ne si organizatë kemi për qëllim mbrojten e të drejtave të fëmijëve dhe ndalimin e ndëshkimit fizik dhe piskologjik te fëmijët ” u shpreh Albiona Beselica Beha, Kordinatore e Projektit në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë.