Prishtinë, 6 Nëntor 2017

” Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm” program i mundësuar në partneritet me organizatën Save the Children of Kosovo.

Ky program është një qasje edukimit e cila drejton sjelljen e fëmijës, dhe në të njejtën kohë  duke respektuar të drejtën e tyre për një mjedis të sigurt, mbrojtje nga dhuna, si dhe pjesëmarrja në edukimin e tyre.

Prinërit godasin dhe poshtërojnë fëmijët kur janë të lodhur ose të stresuar ose kur besojnë se ajo është mënyra për t’I disiplinuar fëmijët tuaj. Mirëpo goditja, poshtërimi dhe metodat e tjera të dhunës mund të dëmtojnë fëmijën fizikisht, ulin vetëbesimin e fëmijës, bëjnë fëmijën të ndihën të pasigurt  dhe më depresiv.

Disiplina Pozitive është jo e dhunshme, e përqëndruar në zgjidhje, e mbështetur në respekt, dhe e bazuar në parimet e zhivillimit të fëmijes

Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm u mbajt në 4 grupet e Institucioneve Parashkollore: ” Fatosat”, “Dielli”, “Gëzimi Ynë”, ” Yllkat” si dhe në “Klasat për Nëna” në Prishtinë, ku ne trajnim morën pjesë rreth 40 prindër.