05 Qershor 2019, Prishtinë

Jemi të lumtur të njoftojmë se AMC është një nga anëtarët më të rinj të IBP Initiative!  IBP Initiative është një partneritet unik ndërkombëtar i dedikuar në planifikimin familjar dhe në fusha të tjera të shëndetit riprodhues. Partneriteti u iniciua në vitin 1999 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe nëntë agjenci bashkëpunuese.

Për më shumë klikoni në linkun më poshtë

https://www.ibpinitiative.org/index.php/8-about/108-detailed-history?fbclid=IwAR1HdeM5HEgfz36GV6qgblaY8_HLt5uvvK5G78FQovtsXTqFPH-fH0bMDxo