10 Prill, 2019

AMC, fondacion humanitar i cili është rithemeluar që 6 vite tani për të përmbushur misionin: shpëtimin e jetëve te nënave dhe të fëmijëve në Kosovë.Qëllimi i AMC-së për të shpëtuar jetët e fëmijëve dhe nënave në Kosovë realizohet përmes katër shtyllave të programeve: 1) Edukimit, 2) Furnizimit, 3) Hulumtimit dhe 4) Avokimit. Sot, fondacioni drejton 6 programe kombëtare që po përmirësojnë sistemin shëndetësor për të siguruar një cilësi më të mirë të kujdesit shëndetësor për nënat dhe fëmijët.

Arritjet e AMC- së përgjatë 6 viteve :

 • Ka hapur 10 Qendra Inforamative për shëndetin e gruas ‘Klasat për Nëna’ ku kanë përfituar                       rreth 4,000 nëna
 • Jetët e 1,850 foshnjeve në Kosovë u shpëtuan falë medikamentit Surfaktant
 • Rreth 2,000 foshnje kanë përdorur Sistemin e Oksigjenit deri më tani
 • Më shumë se 1,500 jetë të foshnjeve janë shpëtuar duke përdorur SiPAP
 • Inkubatorët janë përdorur nga më shume se 1,500 foshnje
 • Tubat e frymarrjes dhe CRP kanë shpëtuar rreth 1,800 foshnje në Kliniken Neonatologjike
 • Janë dhuruar pajisje mjekësore për Klinikën e Neontalogjisë dhe Pediatisë me vlerë $ 107, 864
 • Janë dhuruar medikamete me vlerë $ 1,737,729 në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare
 • Për herë të parë ka filluar me programin e Skrinimit të Kancerit të Qafës së Mitrës përmes ofrimit të Pap-Testeve Falas në Komunën e Prishtinës dhe Prizrenit
 • 5,090 gra kanë përfituar nga programi i Skriningut te Qafës së Mitrës nga 2016- ta
 • 500 gra kanë përfituar nga ky program në Prizren nga 2018- ta
 •  Janë hapur tre ndërmarrje shoqërore ‘Teshavesha’
 • Teshavesha rickilon rreth 25,200 kg tekstil për vit
 • Janë ngritur rreth 940,000 € në ngjarjet vjetore në Kosovë, Nju Jork dhe Zvicër

Në vitin e 6 të operimit AMC do vazhdojë të punojë për të përmisuar jetët e nënave dhe fëmijëve në Kosovë dhe për të përmbushur nevojat e Klinikës së Neonatologjisë , Pediatrisë dhe Gjinekologjisë nën imazhin e ri të cilin do ta prezontojmë në vijim.