Komiteti mjekësor

Home |Komiteti mjekësor

Komiteti Këshillues Mjekësor është trup këshilldhënës i profesionistëve të shëndetit për këshillimin e Bordit të Drejtorëve dhe stafit në çështjet klinik mjekësore, teknike, politikë-bërjen shëndetësore, programet dhe sistemin e shëndetësisë.

Komiteti këshillon Bordin e Drejtorëve të Aksionit për Nëna dhe Fëmijë për zhvillimin strategjik të programeve parandaluese apo shëruese të nënave dhe fëmijëve, kujdesin shëndetësor dhe prioritizimin e programeve.

ANËTARËT DHE ANËTARËT E NDERIT

Anëtar

Dr. George Little

Anëtare

Dr. Jehona Binishi Syla

Anëtare

Dr.Drita Lumi Demiri

Anëtare

Dr.Pranvera Zejnullahu Raçi

Anëtare

Qamile Zeqiraj

Anëtare

Dr. Merita Vuthaj

Anëtare

Dr. Elida Islamaj

Anëtare e nderit

Mynevere Latifi-Hoxha