sq
Fillimi
X

Mrika Aliu

Mrika është Drejtoreshë Ekzekutive e Aksionit për Nëna dhe Fëmijë (ANF) që nga korriku i vitit 2014. Para marrjes së pozitës aktuale, ajo punoi si Menaxhere e Zhvillimit të Programeve për afër një vit duke qenë në krye të zhvillimit dhe mbikqyrjes së Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas, Programit për Ekzaminimin e Kancerit Cervikal dhe Hulumtimit për Vlerësimin e Nevojave për Gratë dhe të Sapolindurit. Para se t’i bashkohej ANF-së, Mrika udhëhoqi Qendrën për Punësim dhe Marrëdhënie me të Diplomuar në A.U.K. për tri vite.

Mrika është bursiste e programit të Lidershipit Transformues të USAID që i mundësoi asaj diplomimin për Master në Shëndetin Publik në Dartmouth College në SH.B.A., (Institutin e Dartmouth për Politika Shëndetësore dhe Praktikë Klinike) universitet ky me famë botërore dhe i shquar për politka shëndetësore. Në ditën e diplomimit, Mrika fitoi çmimin “Delta Omega Honorary Society” për arritje të shkëlqyeshme akademike dhe lidership në shëndet publik, si dhe mori përmendje meritore për temën e saj të diplomës në “Efektet e Metodave të Vendim-marrjes së Përbashkët tek Gratë Shtatzëna për Metodën e Lindjes së Fëmijës në Kosovë.”

Mrika mori diplomën bachelor në Universitetin Amerikan në Kosovë (A.U.K.) – dega Menaxhment dhe Ekonomi me Politikë Publike. Në diplomimin e saj në 2011-tën ajo u nderua me çmimin Alpha Sigma Lambda Honorary Society Award nga SH.B.A., çmimin Lidership i Dalluar në Komunitet nga Dekani i A.U.K.-së dhe Shkollare e Dalluar nga R.I.T. Gjatë studimeve Mrika ndër tjerash punoi në Qendrën për Punësim në A.U.K., në Raiffeisen Bank dhe programe edukative të USAID. Ajo poashtu themeloi dhe drejtoi Klubin e Bamirësisë së A.U.K.-së – organizatë e drejtuar nga studentët me misionin t’i shërbejnë komunitetit në Kosovë përmes shërbimeve vullnetare dhe kampanjave të vetdijësimit duke ndihmuar familjet e varfra, nxënësit e shkollave të mesme, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët jetim dhe minoritetet në Kosovë. Ajo vazhdon të ketë rol këshillues pro-bono në këtë klub. Mrika ishte vazhdimisht e përfshirë në themelimin dhe udhëheqjen e shumë programeve vetëdijesuese shoqërore, kampeve rinore, panaireve, projekteve hulumtuese dhe ngjarjeve për ngritje fondesh.

Suksesi i saj i lidershipit në klub u shpërblye kur në vitin 2012 kur klubi u nderua me çmimin FIDES për Filantropi për Kontribut Kombëtar. Në vitin 2013 ajo ndau eksperiencën e saj të punës në komunitet dhe vullnetarizmit në ngjarjen e madhe të TEDxPrishtinaWomen.

Mrikën mund ta kontaktoni në mrika.aliu@amchealth.org

X

Janinë Mehmeti

Janine është Menaxhere per Ngritje Fondesh për Aksionin për Nëna dhe Fëmijë (ANF) që prej fillimit të 2016-ës. Përgjatë detyrave të saja në AMF për sigurimin e fondeve të nevojshme për të ndihmuar fëmijët dhe nënat, Janine është edhe organizatore e konferencave TEDxPrishtina dhe TEDxPrishtinaWomen. Ajo është po ashtu njëra prej 10 bursistëve global të Fondacionit të Bill dhe Melinda Gates për mendim dhe veprim inovativ.

Para se t’i bashkohej ANF-së, Janine ka punuar si Menaxhere e Llogarisë në Advertising Studio D-Line, ku ka punuar me klientë si Coca-Cola, Zyra e Kryeministrit, UNDP, Ministria e Punëve të Jashtme dhe entitete të tjera. Para se të filloj në D-Line, Janine ishte e angazhuar në cilësinë e Koordinatores të Rjeteve Sociale dhe më pas Koordinatore e Sponzorimeve në RED Communications.

Për të filluar karrierën e saj, Janine ka punuar si autore për magazinën Kosovo2.0 ku përgaditi dhe shkroi artikuj për portalin online si dhe revistën e botuar.

Janinen mund ta kontaktoni ne janina.mehmeti@amchealth.org

X

Albiona Beselica Beha

Albiona ka përfunduar magjistraturën për menaxhment shëndetësor në Universitetin Iliria, pasi diplomoi në Fakultetin e Infermierisë dhe Mamisë në Universitetin e Prishtinës. Albiona iu ka bashkangjitur Aksionit në Janar 2015 pas punës së saj të mëhershme si ligjëruese në Shkollën e Mesme së Mjekësisë në Prishtinë.

Albiona ka përvojë të shkëlqyeshme në ligjërim të shëndetit riprodhues në disa institucione të mjekësisë dhe klinika private përreth Prishtinës, që e bën atë ekspert në ofrimin e sesioneve edukative në Qendrën tonë Informuese për Shëndetin e Gruas, duke punuar së afërmi me anëtarët e qendrës.

Albionën mund ta kontaktoni në albiona.beha@amchealth.org

X

Albulena Hamiti – Jashari

Albulena  punon si Koordinatore e Zyrës në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga korriku i vitit 2016. Ajo ka kryer me sukses studimet themelore universitare dhe ato Master në Shkenca Ekonomike (Marketing), në Universitetin e Prishtinës. Ka punuar dhe kryer punë praktike në  institucione dhe kompani të ndryshme, duke përfshirë Doganen e Kosoves, Komunen e Prishtines dhe EBC Cosmetics.

Albulena ka interes dhe përkushtim të veçantë për punë vullnetare. Para se te filloj punën si Kordinatore e Zyres  për nëntë muaj Albulena ka punuar si vullnetare per Aksionin për Nëna dhe Fëmijë.

Albulena ka shkathtësi të punës në planifikim, administratë, prokurim dhe hulumtime. Ka ndjekur dhe përfunduar trajnime të shumta

Albulenën mund ta kontaktoni në albulena.hamiti@amchealth.org.  

X

Ariana Radoniqi

Ariana Radoniqi është Zyrtare e Programit në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë(ANF) nga nëntori 2018.

Ariana ka përfunduar studimet e master në marketing në Universitetin e Prishtinës, pasi që ka diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë në po të njejtin universitet. Përveç diplomës së saj në ekonomi dhe marketing, ajo gjithashtu ndoqi mësimet në Asociacionin e Financave dhe Shërbimeve të Kontabilitetit ku dhe morri certifikatën e kontabilitetit.

Ariana filloi karrieren e saj si vullnetare në Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve dhe më vonë ajo u bashkua me Austrian Institute of Excellence si asistent e projektit.

Gjatë tri viteve të fundit, Ariana ka punuar si oficere e bankës në Bankën Kombëtare Tregtare (BKT). Gjatë kësaj kohe, ajo fitoi njohuri të shumta rreth shërbimeve bankare ku rriti kapacitetin e saj në vlerësimin e rrezikut, menaxhimin e rrezikut operacional, aftësitë analitike, planifikimin dhe raportimin.

Ju mund të kontaktoni Arianën në ariana.radoniqi@amchealth.org

X

Bahtishahe Maloku

Bahtishahe punon si asistente e shitjes në dyqanin Teshavesha. Ajo ka punuar disa vite si asistente e shitjes dhe ka ndjekur aktivitete të ndryshme të cilat i kanë ndihmuar për të zhvilluar aftësitë e shitjes.

Ajo është e shoqërueshme, e hapur dhe një asistente me një përvojë të përshtatshme pune në sektorin e shitjes. I jep vëmendje të veçant detajeve dhe qasja e saj miqësore ka nxitur një marrëdhënie pozitive me të gjithë konsumatorët e Teshavesha.

Ajo është shumë e motivuar dhe shumë e shtyrë për të arritur qëllimet e Teshaveshës dhe plotësimin e kërkesave të konsumatorëve.

X

Elvanda Gojani

Elvanda ka përfunduar studimet master në drejtimin Ekonomia, Financat dhe Institucionet Europiane në universitetin Tor Vergata në Romë, si përfituese e bursës së studimit nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë.  Studimet bazike i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë.
Duke filluar nga 1998, për një kohë të gjatë, Elvanda ka vullnetarizuar kohën e saj për të punuar me femijët e prekur nga lufta në projektet e OJQ Aksioni i Rinisë Shqiptare ‘Pjetër Bogdani’.  Përvoja e saj profesionale gjatë viteve ishte kryesisht në ekonomi, financa, trajnim dhe rekrutim, në Deloittee dhe ndërmarrjet në sektorin privat. Elvanda ka punuar edhe në organizata ndërkombëtare në dialogun ndër-fetar me World Conference on Religion and Peace (WCRP) dhe Norwegian Church Aid (NCA).
Para se t’i bashkangjitet AMC si Koordinatore e Koalicionit K10 në Mars 2018, Elvanda punoi në organizatën Democracy Plus.
Elvandën mund ta kontaktoni në elvanda.gojani@amchealth.org
X

Erisa Jakupi

Erisa është Zyrtare e Mardhënieve me Publikun në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga Korriku i vitit 2017. Erisa ka diplomuar në Rochester Institute of Technology, Kosovë në Shkencat Politike dhe Biznis Menaxhment.

Para se t’i bashkohej ANF-së, ajo ka punuar në USAID Empower Sektori Privat nën Departamentin e Përfshirjes Sociale & Komunikimit dhe gjithashtu në CiviKos si Koordinatore e PR-it. Gjatë periudhës kohore që ka punuar në Sektorin e PR, ajo fitoi njohuri rreth strategjive të komunikit dhe rëndësinë e transmetimt të mesazhit të duhur për audiencen duke përdorur kanalet e duhura të komunikimit.

Ju mund të kontaktoni Erisën në erisa.jakupi@amchealth.org

X

Gresa Defqa

Gresa punon si asistente e shitjes në dyqanin Teshavesha në Ferizaj. Ajo është në përfundim të fakulltetit të infermierisë. Gresa gjithashtu ka rreth 2 vite përvojë pune në sektorin e tekstilit ku edhe ka marrë eksperiencë rreth kësaj pune.

Ajo është shumë e motivuar për të arritur qëllimet e Teshaveshës dhe plotësimin e kërkesave të konsumatorëve.

X

Hana Buçinca

Hana iu bashkua ekipit të fondacionit Aksioni për Nëna dhe Fëmijë si Zyrtare e Programit në nëntor 2018. Ajo harton, zbaton dhe mbikëqyrë projekte në fushën e shëndetit publik që kanë të bëjnë me mirëqenien e nënave dhe fëmijëve. Ajo gjithashtu synon të ndihmojë në trajtimin e çështjeve të sistemit te kujdesit shëndetësor përmes hulumtimeve, analizave të të dhënave dhe avokimit që do të rezultojë në përmirësimin e politikave shëndetësore në Kosovë. Përveç kësaj, Hana është edhe asistente në Kolegjin e Shkencave Mjekësore “Rezonanca”.

Hana e ka përfunduar B.Sc. dhe M.Sc. në fushën e Farmacisë nga Universiteti Hacettepe, – Një nga universitetet lartë të rankuara për Mjekësi, Farmaci dhe Stomatologji në Turqi. Arsimi i saj ka përfshirë edhe trajnime në Universitetin e Ankarasë, Aarhus Tekniske Skole për ndërmarresine dhe Universitetin Amerikan në Bullgari. Aftësitë e saj në udhëheqjen, menaxhimin e projekteve, hulumtimet shkencore dhe analizën e të dhënave korrespondojnë me përvojën që ajo fitoi gjatë punës së saj të mëparshme në kompani / institucione si Excellentia Pharms në Prishtinë, Agjencia Medicinale e Kosovës, departamenti i Farmakologjisë Molekulare në Kolegjin Albert Einstein të Mjekësisë – New York, Market Access department në Novartis-Stamboll, Departamenti i Onkologjisë në Spitalet Universitare Hacettepe-Ankara dhe Nanoteknologjisë në Departamentin e Teknologjisë Farmaceutike në Universitetin Hacettepe-Ankara.

X

Labërie Ҫarreti-Sylejmani

Laberia ka përfunduar nivelin bachelor të psikologjisë në kuadër të fakultetit Filozofik ne Universitetin e Prishtinës dhe është në përfundim e sipër të nivelit Master në po të njëjtin fakultet. Laberia ka qenë e angazhuar në projektin e OBSH-së për vlerësimin e zhvillimit psikofizik të fëmijëve rom në kampet rome në pjesën veriore të Mitrovicës.

Ka punuar si punëtore sociale në projektin e Danish Refugee Council (DRC) të implementuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës (QKRMT) për të kthyerit kosovarë nga Danimarka. Gjithashtu për 7 vite ka punuar në Zyrën Ndërlidhëse Greke në Prishtinë dhe në Zyrën Diplomatike Belge në Prishtinë.

X

Merita Sopi

Merita punon si asistente e shitjes në dyqanin Teshavesha. Ka përfunduar shkollën e mesme për tregti dhe turizëm. Merita ka rreth 13 vite përvojë pune në sektorin e shitjes.

Ajo është e shoqërueshme, e hapur dhe një asistente me një përvojë të përshtatshme pune në sektorin e shitjes. I jep vëmendje të veçant detajeve dhe qasja e saj miqësore ka nxitur një marrëdhënie pozitive me të gjithë konsumatorët e Teshavesha.

Ajo është shumë e motivuar dhe shumë e shtyrë për të arritur qëllimet e Teshaveshës dhe plotësimin e kërkesave të konsumatorëve.

X
X

Vlorian Molliqaj

Vloriani iu bashkua ekipës së fondacionit Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (ANF) në nëntor të vitit 2018
ndërsa nga shkurti 2019, ai u emrua Zyrtar i Programeve në ANF.

Aktualisht ai është në përfundim të temës së diplomës së Masterit në Shendetësi Publike dhe Ekonomi
Shëndetësore pranë Universitetit të Goteburgut në Suedi.

Para se të bashkohet në ANF, ai punoi me sigurime dhe beneficione shëndetësore në Agjencinë Suedeze
të Sigurimeve Shoqërore (Försäkringskassan) në Goteburg. Aty Vloriani kishte përgjegjësi marrjen e
vendimeve nëse pacientët e siguruar kanë ose jo të drejtë ne beneficione shëndetësore. Poashtu, në

bashkëpunim me punëdhënësit, Agjencionin e Punësimit, spitalet dhe akterët e tjerë relevant, ai kishte
për detyrë që t’i mbështesë këta pacientë për tu kthyer në tregun e punës.

Vloriani poashtu punoi në Bordin Kombëtar Suedez për Kujdesje Institucionale (Statens institutionsstyrelse) i cili institucion menagjon me shtëpitë ‘LVM’ që trajtojnë individ me probleme
serioze të abuzimit të alkoholit dhe drogave.

Vloriani ka vendosur që kontributin e tij në fushën e shëndetësisë publike ta vazhdojë në Kosovë,
përkatësisht në ANF.

Ju mund ta kontaktoni Vlorianin në vlorian.molliqaj@amchealth.org

X

Zelfije Osmani

Zelfije punon si Zyrtar Financiar në Aksionin për Nënat dhe Fëmijët që nga prilli i vitit 2018. Këtë vit ka marrë diplomë Bachelor nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”. Ajo ka diplomuar në Bankë, Financa dhe Kontabilitet dhe puna me numrat është ajo që ajo pëlqen të bëjë dhe ka bërë për një kohë të gjatë tani, duke marrë kuptimin e tyre dhe duke u siguruar që gjithçka të jetë brenda standardeve vendore / ndërkombëtare e cila është thelbësore për të pasur sukses në këtë fushë.

Praktika e saj e mëparshme në bankë (RBKO) dhe pjesëmarrja e saj në disa trajnime profesionale kanë kontribuar në zgjerimin e saj të njohurive.

Të qenit energjik, me mendje pozitive, të vendosur, fleksibël dhe të orientuar nga qëllimi, gjithmonë e kanë ndihmuar atë të arrijë rezultate dhe të arrijë sukses.

Ju mund të kontaktoni Zelfijen në zelfije.osmani@amchealth.org