sq
Fillimi

Dhuro

Donacionet e juaja janë shumë të mirëseardhura dhe do të përdoren në mënyrë transparente për qëndrushmërinë e fondacionit drejt zhvillimit të programeve për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Kosovë.

* Donacionet online në Sh.B.A. pranohen përmes Pay Pal tek Hitchcock Foundation, fondacion ky i regjistruar si 501(c) 3 në Amerikë. Ju lutem specifikoni Action for Mothers and Children/Kosovo Fund nën seksionin name of fund, program or doctor*.

Mënyrat e tjera për të kontribuar:
Donacionet mund të bëhen edhe përmes transferit bankar apo çekut.

Në Sh.B.A.:
Kosovo Fund/Action for Mothers and Children
Hitchcock Foundation
Dartmouth-Hitchcock Medical Center
1 Medical Center Drive
Lebanon, NH 03756

Në Mbretërinë e Bashkuar:
HSBC Bank, Sort Kodi 40-29-08, Nr. Llogarisë. 41244337

Apo online përmes: https://www.sponsorme.co.uk/lcvsadmin/donate-to-action-for-mothers-and-children-in-kosovo.aspx?backgroundColor=00529a&HideHeader=0

Në Kosovë:
Emri i Bankës: Raiifeisen Bank Kosovo
Nr. i llogarisë: 1501-090-002-825-780
Emri i llogarisë: Aksioni per Nena dhe Femije

Të gjitha donacionet për Aksionin do të jenë të mirënjohura me shkrim dhe buxheti vjetor i tij auditohet nga kompani të jashtme çdo vit. Shih raportet e audituara.

Lajm i mirë

Sot, 20-25 foshnje në ditë shpëtohen falë shfrytëzimit të Sistemit të Oksigjenit, i instaluar pranë Klinikës Intensive të Neonatologjisë në QKUK. Ky sistem i shtrenjtë mundëson oksigjenin shtesë për foshnjet që të mund t’mbijetojnë dhe u mundësua nga Aksioni për Nëna dhe Fëmijë me përkrahjen e bizneseve lokale dhe individëve.