Eventet

Home |Eventet

Evente të ardhshme

Eventet e kaluara

Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët 2018

Ngjarja vjetore “Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët”, përfundoi me sukses për të pestin vit me radhë ku morën pjesë rreth 30 çiklistë në rrugëtimin 4-ditorpërreth Kosovës

Shpëto Jetë

Aksioni për Nëna dhe Fëmijë mbajti mbrëmjen e saj të dytë bamirëse në Zvicer ku u ngritën  16,200 Franga Zvicerane për nënat dhe foshnjet në Kosovë.  Ngjarja

Meet us Halfway

Fondacioni ‘Aksioni për Nëna dhe Fëmijë’ (AMC)  mbajti mbrëmjen e saj të dytë bamirëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Yale Club, New York

Darka e Diasporës

Për herë të parë, Aksioni për Nëna dhe Fëmijë (ANF) dhe orgaizata ‘Solidar Suisse’  organizoi mbrëmjen e saj bamirë   ‘Darka e Disaporës’ në lokalin Eni’t të

Let’s Dance

Për të tretë herë me radhë, Fondacioni Aksioni për Nëna dhe Fëmijë bëri bashkë më shumë se 400 njerëz në ngjarjen për mbledhje të fondeve, të titulluar

Ngjarja Bamirëse në Nju Jork

Për herë të parë, ANF organizoi mbrëmjen e saj bamirë se në Nju Jork më 2 nëntor, 2016, në lokalin e mirënjohur Russian Tea Room, ku mbi 100 persona u mblodhën dhe ngritën një shumë prej $44,630.00 përmes shitjeve të biletave si dhe sponzorimeve të korporatave.

Kontakti

ADRESA: Rr. Eqrem Qabej, Lam 4, Hyrja. VI, Nr. 8 | 10000, Prishtina, Kosovë

Tel : +383 49 110 333
e-mail: info@amchealth.org