Stafi

Home |Stafi

Drejtor Ekzekutiv

Vlorian Molliqaj

Menaxhere për ngritje të fondeve

Vesa Kada

Zyrtare e programit

Albiona Beselica Beha

Koordinatore e projektit

Laberie Çarreti Sylejmani

Zyrtare e programit

Ariana Radoniqi

Zyrtare e programit

Nita Deliu

Zyrtare e programit

Hana Buçinca

Koordinatore e K10

Elvanda Gojani

Zyrtare për PR dhe Komunikim

Riga Demiri

Zyrtare për financa

Zelfije Osmani

Administratore e zyres

Albulena Jashari Hamiti

Staf i Teshavesha

Merita Islami Sopi

Teshavesha staff

Mirsime Hasani

Kontakti

ADRESA: Rr. Eqrem Qabej, Lam 4, Hyrja. VI, Nr. 8 | 10000, Prishtina, Kosovë

Tel : +383 49 110 333
e-mail: info@amchealth.org