Board

Home |Board

Kryetare e Bordit

Mrika Aliu

Nën-kryetar i bordit

Valon Xharra

Anëtar i bordit

Dr.George Little

Anëtar i bordit

Drin Kukaj

Anëtar i bordit

Ilir Hoxha

Anëtare e bordit

Elizabet Peraj

Këshilltare e Bordit

Aferdita Ademi-Osmani

Këshilltare e Bordit

Merita Stavileci Mustafa

Këshilltare e Bordit

Zarrin Munusamy

ANËTARËT E NDERIT TË BORDIT

James Strickler

Kryetar Nderi

Elia Zaharia

Anëtare Nderi

Richard Lukaj

Anëtar Nderi

Philip Sigwart

Anëtar Nderi