Programet e Avokimit

Home |Programet e Avokimit

Sistemi i Transportit Neonatal

Kosova vazhdon të ketë shkallën më të lartë të vdekshmërisë së fëmijëve në Europe dhe cilësinë jo të duhur të

Programet Hulumtuese Avokuese

Ne përdorim rezultatet e hulumtimeve tona dhe programeve edukative për të avokuar për një shëndet më të mirë të nënës

Kontakti

ADRESA: Rr. Eqrem Qabej, Lam 4, Hyrja. VI, Nr. 8 | 10000, Prishtina, Kosovë

Tel : +383 49 110 333
e-mail: info@amchealth.org