Programet e Avokimit

Home |Programet e Avokimit

Sistemi i Transportit Neonatal

Kosova vazhdon të ketë shkallën më të lartë të vdekshmërisë së fëmijëve në Europe dhe cilësinë jo të duhur të

Programet Hulumtuese Avokuese

Ne përdorim rezultatet e hulumtimeve tona dhe programeve edukative për të avokuar për një shëndet më të mirë të nënës