sq
Fillimi
X

Mrika Aliu

Mrika është Drejtoreshë Ekzekutive e Aksionit për Nëna dhe Fëmijë (ANF) që nga korriku i vitit 2014. Para marrjes së pozitës aktuale, ajo punoi si Menaxhere e Zhvillimit të Programeve për afër një vit duke qenë në krye të zhvillimit dhe mbikqyrjes së Qendrës Informuese për Shëndetin e Gruas, Programit për Ekzaminimin e Kancerit Cervikal dhe hulumtimit për vlerësimin e nevojave për gratë dhe të sapolindurit. Para se t’i bashkohej ANF-së Mrika udhëhoqi Qendrën për Punësim dhe Marrëdhënie me Alumni në A.U.K. për tri vite.

Mrika është bursiste e programit të Lidershipit Transformues të USAID që i mundëson studimet aktuale të Masterit në Shëndetin Publik në Dartmouth College në SH.B.A., (Institutin e Dartmouth për Politika Shëndetësore dhe Praktikë Klinike) universitet ky me famë botërore dhe i shquar për politka shëndetësore.

Mrika diplomoi në Universitetin Amerikan në Kosovë (A.U.K.) dega Menaxhment dhe Ekonomi me Politikë Publike. Në diplomimin e saj në 2011-tën ajo u nderua me çmimin Alpha Sigma Lambda Honorary Society Award nga SH.B.A., çmimin Lidership i Dalluar në Komunitet nga Dekani i A.U.K.-së dhe Shkollare e Dalluar nga R.I.T. Gjatë studimeve Mrika ndër tjerash punoi në Qendrën për Punësim në A.U.K., në Raiffeisen Bank dhe programe edukative të USAID. Ajo poashtu themeloi dhe drejtoi Klubin e Bamirësisë së A.U.K.-së – organizatë e drejtuar nga studentët me misionin t’i shërbejnë komunitetit në Kosovë përmes shërbimeve vullnetare dhe kampanjave të vetdijësimit duke ndihmuar familjet e varfra, nxënësit e shkollave të mesme, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët jetim dhe minoritetet në Kosovë. Ajo vazhdon të ketë rol këshillues pro-bono në këtë klub. Mrika ishte vazhdimisht e përfshirë në themelimin dhe udhëheqjen e shumë programeve vetëdijesuese shoqërore, kampeve rinore, panaireve, projekteve hulumtuese dhe ngjarjeve për ngritje fondesh.

Suksesi i saj i lidershipit në klub u shpërblye kur në vitin 2012 kur klubi u nderua me çmimin FIDES për Filantropi për Kontribut Kombëtar. Në vitin 2013 ajo ndau eksperiencën e saj të punës në komunitet dhe vullnetarizmit në ngjarjen e madhe të TEDxPrishtinaWomen.

Mrikën mund ta kontaktoni në mrika.aliu@amchealth.org

X

Dafina Krasniqi

Dafina është Koordinatore e Programeve në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga Korriku 2016. Para se t’i bashkohej ANF’së, Dafina ka ndjekur studimet e Masterit ne Zhvillim Ekonomik në Universitetin Vanderbilt në SHBA, një mundësi e ofruar përmes bursës së programit të USAID Transformational Leadership Program. Krahas masterit në Ekonomik, ajo njëkohësisht ka vijuar kurse në Institutin E Vanderbilt për Shëndetësi Globale dhe ka fituar Certifikatën për Shëndetësi Publike.

Para se të vijonte studimet për master, Dafina ka punuar si Auditore e Brendshme në ProCredit Bank Kosove për katër vite. Gjatë eksperiencës së saj në punë, ajo ka përfituar njohuri të reja duke bërë auditimin e proceseve dhe operacioneve të ndryshme bankare, si në aspektin e mjaftueshmërisë së rregulloreve dhe procedurave ashtu edhe në organizimin e proceseve.
Dafina ka përfunduar studimet në Universitetin Amerikan në Kosovë (R.I.T Kosovë) dega Ekonomi dhe Statistikë dhe Menagjment, më degë dytësore në Studime Ligjore. Dafina ka eksperiencë në auditim të proceseve, vlerësim të rrezikut, planifikim dhe raportim, analizë të politikave dhe rregulloreve, si dhe hulumtim. Ajo ka punuar si asistente vullnetare për hulumtim gjatë studimeve të masterit.Dafinën mund ta kontaktoni përmes dafina.krasniqi@amchealth.org.

X

Janinë Mehmeti

Janine është Koordinatore e Ngjarjeve dhe Ngritjes së Fondeve për Aksionin për Nëna dhe Fëmijë (ANF) që prej fillimit të 2016-ës. Përgjatë detyrave të saja në AMF për sigurimin e fondeve të nevojshme për të ndihmuar fëmijët dhe nënat, Janine është edhe organizatore e konferencave TEDxPrishtina dhe TEDxPrishtinaWomen. Ajo është po ashtu njëra prej 10 bursistëve global të Fondacionit të Bill dhe Melinda Gates për mendim dhe veprim inovativ.

Para se t’i bashkohej ANF-së, Janine ka punuar si Menaxhere e Llogarisë në Advertising Studio D-Line, ku ka punuar me klientë si Coca-Cola, Zyra e Kryeministrit, UNDP, Ministria e Punëve të Jashtme dhe entitete të tjera. Para se të filloj në D-Line, Janine ishte e angazhuar në cilësinë e Koordinatores të Rjeteve Sociale dhe më pas Koordinatore e Sponzorimeve në RED Communications.

Për të filluar karrierën e saj, Janine ka punuar si autore për magazinën Kosovo2.0 ku përgaditi dhe shkroi artikuj për portalin online si dhe revistën e botuar.

Janinen mund ta kontaktoni ne janina.mehmeti@amchealth.org

X

Albiona Beselica Beha

Albiona ka përfunduar magjistraturën për menaxhment shëndetësor në Universitetin Iliria, pasi diplomoi në Fakultetin e Infermierisë dhe Mamisë në Universitetin e Prishtinës. Albiona iu ka bashkangjitur Aksionit në Janar 2015 pas punës së saj të mëhershme si ligjëruese në Shkollën e Mesme së Mjekësisë në Prishtinë.

Albiona ka përvojë të shkëlqyeshme në ligjërim të shëndetit riprodhues në disa institucione të mjekësisë dhe klinika private përreth Prishtinës, që e bën atë ekspert në ofrimin e sesioneve edukative në Qendrën tonë Informuese për Shëndetin e Gruas, duke punuar së afërmi me anëtarët e qendrës.

Albionën mund ta kontaktoni në albiona.beha@amchealth.org

X

Albulena Hamiti – Jashari

Albulena  punon si Koordinatore e Zyrës në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga korriku i vitit 2016. Ajo ka kryer me sukses studimet themelore universitare dhe ato Master në Shkenca Ekonomike (Marketing), në Universitetin e Prishtinës. Ka punuar dhe kryer punë praktike në  institucione dhe kompani të ndryshme, duke përfshirë Doganen e Kosoves, Komunen e Prishtines dhe EBC Cosmetics.

Albulena ka interes dhe përkushtim të veçantë për punë vullnetare. Para se te filloj punën si Kordinatore e Zyres  për nëntë muaj Albulena ka punuar si vullnetare per Aksionin për Nëna dhe Fëmijë.

Albulena ka shkathtësi të punës në planifikim, administratë, prokurim dhe hulumtime. Ka ndjekur dhe përfunduar trajnime të shumta

Albulenën mund ta kontaktoni në albulena.hamiti@amchealth.org.  

X

Angela Tahiri

Angela punon si asistente e shitjesh në Teshavesha. Ajo është diplomuar në mjekësi dhe është certifikuar si edukatore ku gjithashtu ka punuar në jetimore  si edukatore për tre muaj. Angela gjithashtu ishte vullnetare në Kryqin e Kuq për tre vjet ndërsa gjatë tre viteve të fundit Angela ka punuar si asistente e menaxherit në Prishtina High School.

Angela është mjafte punëtore dhe e hapur ndaj klientave e cila gjithashtu ka një qasje shumë miqësore dhe marrëdhënie pozitive me të gjithë konsumatorët e TeshaVesha.

X

Dorina Grezda

Dorina është Asistente e Projektit në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga Gushti 2017. Ajo ka ndjekur studimet e Masterit për Resurse dhe Politika Ekonomike në universitetin e Maine në SHBA.

Para se t’i bashkohej ANF’së, ajo ka punuar në sektorin qeveritar në nivel lokal dhe atë qendror. Ajo ka punuar si këshilltare politike dhe shefe i kabinetit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2013 dhe më vonë ka shërbyer si shefe e stafit në Komunën e Gjakovës në vitin 2017. Gjatë punës së saj ajo ka fituar njohuri për politikat qeveritare me anë të të cilave ajo u zhvillua profesionalisht duke fituar ekperiencë edhe mbi çështjet e zhvillimit të përgjithshëm politik dhe ekonomik.

Dorina ka përfunduar studimet në Universitetin Amerikan në Kosovë (R.I.T Kosovë) dega Ekonomi dhe Statistikë dhe Menagjment, më degë dytësore në Politikat Publike.

Ju mund të kontaktoni Dorinën në dorina.grezda@amchealth.org

X

Erisa Jakupi

Erisa është Assistente e Mardhënieve me Publikun në Aksionin për Nëna dhe Fëmijë që nga Korriku i vitit 2017. Erisa është studente e vitit të fundit në Rochester Institute of Technology, Kosovë ku do të diplomojë në Shkencat Politike dhe Biznis Menaxhment.

Para se t’i bashkohej ANF-së, ajo ka punuar në USAID Empower Sektori Privat nën Departamentin e Përfshirjes Sociale & Komunikimit dhe gjithashtu në CiviKos si Koordinatore e PR-it. Gjatë periudhës kohore që ka punuar në Sektorin e PR, ajo fitoi njohuri rreth strategjive të komunikit dhe rëndësinë e transmetimt të mesazhit të duhur për audiencen duke përdorur kanalet e duhura të komunikimit.

Ju mund të kontaktoni Erisën në erisa.jakupi@amchealth.org

X

Indira Tahiri -Syla

Indira punon si asistente e shitjes në dyqanin Teshavesha. Ka përfunduar shkollën e mesme ekonomike, drejtimi administrim biznesi.

Ajo është e shoqërueshme, e hapur dhe një asistente me një përvojë të përshtatshme pune në sektorin e shitjes. Ka një vëmendje për detaje dhe qasja e saj miqësore ka nxitur një marrëdhënie pozitive me të gjithë konsumatorët e Teshavesha.

Ajo është shumë e motivuar dhe shumë e shtyrë për të arritur qëllimet e Teshaveshës dhe plotësimin e kërkesave të konsumatorëve.

X

Labërie Ҫarreti-Sylejmani

Laberia ka përfunduar nivelin bachelor të psikologjisë në kuadër të fakultetit Filozofik ne Universitetin e Prishtinës dhe është në përfundim e sipër të nivelit Master në po të njëjtin fakultet. Laberia ka qenë e angazhuar në projektin e OBSH-së për vlerësimin e zhvillimit psikofizik të fëmijëve rom në kampet rome në pjesën veriore të Mitrovicës.

Ka punuar si punëtore sociale në projektin e Danish Refugee Council (DRC) të implementuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës (QKRMT) për të kthyerit kosovarë nga Danimarka. Gjithashtu për 7 vite ka punuar në Zyrën Ndërlidhëse Greke në Prishtinë dhe në Zyrën Diplomatike Belge në Prishtinë.